Legea fumatului in spatii publice

Din 17 martie, fumatul va fi interzis complet în spaţiile publice închise. Legea a apărut în Monitorul Oficial

Legea care interzice complet fumatul în spaţiile publice închise a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial, la doar câteva zile după confirmarea constituţionalităţii acesteia şi promulgarea prin decret prezidenţial. Potrivit documentului, începând din 17 martie, fumatul va fi interzis complet în toate spaţiile publice închise, inclusiv în baruri, discoteci şi restaurante, precum şi în spaţiile închise de la locul de muncă şi în locurile de joacă pentru copii

OTP Bank obligata sa elimine clauzele abuzive

OTP pierde procesul cu Protectia Consumatorului. Obligati sa elimine clauze abuzive si contracte

OTP Bank a pierdut procesul cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi trebuie să modifice toate contractele de credit

Tribunalul București a eliminat clauza care permitea băncii să modifice dobânda după o politica proprie impusă clienţilor. Acesta este primul proces al ANPC care primeşte o decizie definitivă.

“Respinge apelul declarat de apelanta intervenientă ca neavenit. Respinge cererea formulată de intimata intervenientă Asociaţia Parakletos de constatare a caracterului inform al apelului declarat de apelanta pârâtă ca neîntemeiată. Respinge apelul declarat de apelanta pârâtă ca nefondat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 10.02.2016”.

Decizia obligă banca să elimine comisioanele introduse ilegal, iar dacă oamenii vor da în judecată banca, aceștia vor putea să recupereze și banii plătiți din 2010 și până în prezent. Prin decizia magistraţilor, 27.000 de români ar putea scăpa de clauzele abuzive. În 2010 banca trebuia să elimine anumite comisioane, dar, după ce le-au eliminat, au fost introduse altele fără ca oamenii să fie anunțați. Este vorba de credite de nevoi personale, garantate cu ipotecă şi credit ipotecar, în care este o clauză potrivit căreia clientul va plăti băncii o rată cu dobândă revizuibilă în conformitate cu politica băncii, conform preşedintelui ANPC.

Insolventa persoanei fizice

Avantajele procedurii insolventei persoanei sunt urmatoarele:
• daca sunt executari silite incepute, acestea se suspenda odata cu declansarea procedurii de insolventa pentru persoanele fizice;
• se stopeaza acumularea de dobanzi si penalitati pentru intarzierea la plata;
• sunt protejate persoanele fizice, debitori de buna credinta;
• toate creantele devin lichide si exigibile;
• toate actele unilaterale ale debitorului (imputerniciri/mandate acordate) nu mai produc efecte;
• se asigura un echilibru intre interesele debitorilor, persoane fizice, si cele ale Insolventa persoanelor fizice va putea fi solutionata in trei moduri
Legea nr. 151/2015 prevede ca insolventa persoanelor fizice va putea fi solutionata in trei feluri: pe baza de plan de rambursare a datoriilor, prin lichidare de active sau procedura simplificata.
1. Insolventa pe baza de plan de redresare a datoriilor
Debitorul considera ca se afla in insolventa (deoarece nu dispune de lichiditati pentru plata datoriilor scadente – starea de insolventa poate fi luata in considerare daca termenul de plata a datoriilor a fost depasit cu mai mult de 90 zile), dar situatia financiara a acestuia nu este iremediabil compromisa, poate cere Comisiei de Insolventa deschiderea insolventei pe baza de plan de rambursare a datoriilor, care este o procedura administrativa si nu judiciara.
In acest caz, cuantumul minim al datoriilor trebuie sa totalizeze 15 salarii minime pe economie.
Efectele deschiderii procedurii de insolventa pe baza planului de rambursare:
• Se suspenda provizoriu executarile silite incepute, nu pentru mai mult de trei luni, cu exceptia situatiei in care instanta decide prelungirea acestei perioade, daca astfel situatia financiara a datornicului ar deveni iremediabil compromisa;
• Va fi numit un administrator al procedurii. In baza informarilor creditorilor si datelor furnizate de datornic, va fi intocmit tabelul creantelor;
• Datornicul, impreuna cu administratorul judiciar, va elabora planul de rambursare a datoriilor, prin care va propune achitarea acestora. Cota de acoperire a creantelor prin planul de rambursare trebuie sa fie mai mare decat cota de acoperire ce ar putea fi obtinuta prin lichidarea bunurilor datornicului. O serie de datorii nu pot fi esalonate, reduse ori sterse in cadrul procedurilor de insolventa, cum ar fi obligatiile legale sau conventionale de intretinere sau obligatiile rezultate din atragerea raspunderii penale si contraventionale;
• Durata de executare a planului este de cinci ani, cu posibilitate de prelungire cu inca un an;
• Comisia de Insolventa va face o evaluare a fezabilitatii planului. Planul este aprobat daca creditorii reprezentand minimum 50% din valoarea totala a creantelor si 30% din valoarea creantelor ce beneficiaza de cauze de preferinta au votat in favoarea acestuia;
• In situatia in care planul de rambursare nu este aprobat de creditori, datornicul poate cere Judecatoriei competente confirmarea acestuia. Astfel, instanta are dreptul de a trece peste votul creditorilor in situatia in care apreciaza ca acestia s-au impotrivit in mod nejustificat si cota de acoperire a creantelor propusa prin plan este superioara celei ce ar fi obtinuta prin lichidare;
• De la data aprobarii planului de rambursare se suspenda toate masurile de executare silitapentru realizarea creantelor, curgerea dobanzilor, penalitatilor, majorarilor de intarziere etc., cu exceptia creantelor care beneficiaza de cauze de preferinta;
• Institutiile sau companiile cu care persoana aflata in insolventa are semnate contracte nu vor avea dreptul de a rezilia contractele in derulare din cauza deschiderii procedurii de insolventa;
• Datornicul are obligatia sa coopereze cu Comisia de insolventa si cu administratorul judiciar si sa le comunice orice informatii cu privire la situatia sa financiara; trebuie sa se supuna supravegherii administratorului judiciar in ceea ce priveste toate activitatile desfasurate; are obligatia de a intocmi rapoarte trimestriale cu derularea planului; are obligatia sa desfasoare o activitate legala producatoare de venituri;
• In situatia in care planul nu este respectat, sau debitorul nu-si achita datoriile curente, se poate cere inchiderea procedurii pe baza de plan si deschiderea procedurii pe baza de lichidare de active.
2. Insolventa prin lichidare de active
Aceasta procedura poate fi solicitata de catre datornic, in mod direct, in cazul in care “situatia sa financiara este iremediabil compromisa”. Situatia de compromitere iremediabila este trecuta prin doua filtre subiective, cel al debitorului si cel al judecatorului sindic.
Creditorii pot solicita deschiderea procedurii de lichidare de active, in cazul in care procedura pe baza de plan nu poate fi dusa la indeplinire.
Odata ce instanta a admis insolventa prin lichidare de active, se suspenda executarile silite individuale si se interzice datornicului sa mai foloseasca bunurile si veniturile ce pot fi lichidate.
Desfasurarea procedurii de insolventa prin lichidare de active:
• Intocmirea tabelului definitiv. Lichidatorul, va solicita creditorilor sa transmita, in termen de 30 de zile de la deschiderea procedurii, o informare privind cuantumul creantei si valoarea de piata a bunului cu care este garantata. Lichidatorul este obligat sa intocmeasca tabelul preliminar de creante in termen de 15 zile de la primirea informarii.
• Inventarierea bunurilor datornicului. In termen de 30 de zile de la deschiderea procedurii, lichidatorul va face inventarierea bunurilor datornicului.
• Lichidarea bunurilor. De lichidarea bunurilor se ocupa lichidatorul, care va incheia, in numele datornicului, contractele de vanzare. Bunurile se vand libere de sarcini. In cazul in care, desi s-au depus toate eforturile necesare, lichidatorul nu a reusit sa valorifice bunul in doi ani, creditorii pot deveni proprietarii acestuia in contul datoriei.
• Inchiderea procedurii si eliberarea de datorie. Dupa ce bunurile au fost valorificate si sumele obtinute au fost distribuite creditorilor, lichidatorul intocmeste un raport final. In termen de 30 de zile de cand acesta ramane definitiv, instanta pronunta inchiderea procedurii si stabileste cat din veniturile datornicului poate fi folosit pentru a acoperi pasivul, dupa inchiderea procedurii.
• Eliberarea de datorii reziduale este stergerea datoriilor ramase neacoperite dupa perioada de supraveghere post-inchidere a procedurii. Conform art. 72, datornicul va fi eliberat de datorie in cazul in care dupa trei ani de la data inchiderii procedurii a acoperit cel putin 50% din valoarea totala a creantelor, sau dupa 5 ani 40%, etc.
3. Procedura simplificata se insolventa
Insolventa simplificata poate fi accesata de o persoana fizica insolventa, daca suma totala a datoriilor sale este de cel mult 10 salarii minime pe economie, nu are bunuri sau venituri urmaribile si are peste varsta standard de pensionare sau si-a pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca.
Comisia de insolventa va analiza cererea sa, iar in cazul in care indeplineste conditiile, o va inainta instantei.
De la data ramanerii definitive a sentintei, se suspenda toate masurile de executare silita, curgerea dobanzilor, calculul penalitatilor etc.
Datornicul are obligatia ca, din momentul deschiderii procedurii, sa isi plateasca datoriile curente la timp, sa nu contracteze noi imprumuturi, sa informeze anual comisia de insolventa cu privire la situatia bunurilor sale sau daca obtine venituri suplimentare de peste ½ din salariul minim de economie fata de nivelul declarat la momentul cererii insolventei, sa anunte comisia de insolventa daca mosteneste, i se doneaza sau intra in posesia unor bunuri sau servicii a caror valoare depaseste salariul minim pe economie.