Acordul de mediere va fi titlu executoriu , doar daca este atestat de avocat sau autentificat de notar!

În 24 iulie, președintele României a emis Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii  nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. Urmează ca legea să fie publicată în Monitoriul Oficial și va intra în vigoare la trei zile de la publicare.

O prevedere importantă introdusă în lege sună în felul următor: ”Acordul de mediere verificat şi atestat de către avocaţii părţilor, de către notarul public sau de către un avocat sau notar public ales de mediator cu acordul părţilor, este titlu executoriu.”

Alte prevederi noi în lege se referă la:

  • consfințirea acordului de mediere va fi fără citare și eminamente scrisă;
  • taxa de timbru va fi restituită pentru medierile ce au ca obiect litigii pe rolul instanțelor, dacă se depune acordul de mediere la dosar;
  • inițierea medierii suspendă prescripția extinctivă;
  • la cererea mediatorului sau a  oricăreia dintre părţi, poate fi demarată o anchetă psihosociale în cazul conflictelor de familie.