Conversia din franci elvetieni in lei

Totul despre noua Lege A Conversiei Creditelor – Cum se va proceda cu conversia creditelor? Cine va beneficia de legea conversiei creditelor si nu in ultimul rand, ce fac daca Banca REFUZA sa imi faca conversia creditului? Instanta de judecata va transa cuantumului sumelor ce vor putea fi recuperate de catre debitorii executati silit si cei externalizati – Notificare pentru conversie –

Ce au de facut debitorii dupa ce legea conversiei va intra in vigoare si ce nu trebuie sa faca, pana cand aceasta lege este publicata in monitorul oficial?

In primul rand, pana cand nu vor avea o baza legala, ratele lunare vor trebui achitate conform graficului de rambursare. Dupa ce legea va intra in vigoare cu efecte depline, este important sa adresati o solicitare/notificare (in oglinda cu darea in plata), prin care sa va manifestati interesul in vederea conversiei creditului din Franci In Lei – Atentie – dupa ce veti depune notificarea catre banca, trebuie sa va pregatiti de NEGOCIERE –

Ce spune textul de lege?

(3) Conversia se realizează prin act adiţional la contractul de credit, la cursul de schimb de la data încheierii contractului. Costurile creditului convertit în lei vor fi negociate cu consumatorul, respectându-se principiul bunei-credinţe şi diligenţele profesionale, astfel încât obligaţiile de plată să nu fie mai împovărătoare pentru consumator.

Ce presupune aceasta “negociere”? – in esenta pentru a putea avea o justa negociere, asta ar presupune ca aceste costuri sa fie transate in asa fel incat prin dobanda supusa noului contract, (Act aditional) costul platit de catre debitor sa nu fie exponential in detrimentul debitorului, ori acest lucru presupune intrunirea consimtamantului intre creditor si debitor adica banca si client! – Prin urmare, daca banca va propune o Marja de 7,8,9,10 Puncte procentuale si Robor la 2016 iar clientul nu este de acord,

CE FACEM ATUNCI?

Clientul aflat intr-o asemenea situatie, in mod cert va fi constrans in menghina banca/lege iar problematic ar fi si faptul ca banca desi are obligatia de conversie, atata vreme cat nu indicam in mod clar bancii ca este necesara aplicarea unei formule de dobanda, aceasta poate spune ca a dispus conversia creditului insa apare un IMPEDIMENT pe costurile acestuia.

In mod efectiv, legea ne da cateva parghii dupa care ne putem ghida –

” respectându-se principiul bunei-credinţe şi diligenţele profesionale, astfel încât obligaţiile de plată să nu fie mai împovărătoare pentru consumator. “

Ce se intampla daca banca si debitorul nu ajung la un consens?

Ne intoarcem la radacini – Instanta de judecata!

In esenta asa cum am aratat si mai sus, atata vreme cat cei doi actori implicati in conversie, nu se inteleg, atunci situatia va fi transata de catre instanta de judecata, singura ramanand in acest context sa analizeze elementele de mai sus si sa dispuna un JUST pret al contractului, in situatia in care leguitorul nu a stabilit acest lucru in mod clar.

Obligatia bancilor de conversie va rezida chiar din textul legal –

Art. 491 . – (1) Pentru creditele acordate în franci elveţieni, creditorii sunt obligaţi să efectueze conversia în lei a soldului creditului exprimat în franci elveţieni. Neîndeplinirea acestei obligaţii se sancţionează cu amendă contravenţională conform art. 86 alin. (2) şi cu sancţiuni contravenţionale complementare conform art. 88 alin. (1) lit. c) şi art. 89 alin. (1) lit. b). (2) Conversia se va realiza prin act adiţional acceptat de consumator.

Ce facem daca, dupa ce trimitem notificarea de conversie, banca refuza aplicarea?

Consider ca avem doua paghii clare, pe de-o parte textul de lege ne vorbeste de amenzi. Astfel, daca banca nu isi indeplineste obligatia de a incepe demersurile pentru conversie, atunci putem sesiza organele competente in acest sens, pentru aplicarea amenzii iar ulterior putem sesiza inclusiv instanta de judecata pentru a primi o hotarare judecatoreasca de conversie.

Cine poate beneficia de conversia creditelor din franci in lei?

Legea este destul de clara in aceasta priviinta si de asemenea, la fel ca la sora legii conversiei, darea in plata, vor trebui intrunite niste conditii destul de clare – de prevederile prezentei legi beneficiază persoanele fizice care au calitatea de consumator în înţelesul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Ce se intampla cu creditele cesionate si cele puse in executare silita? Tot instanta de judecata va transa situatia recalcularii debitului, prin contestatii la executare, sau actiuni in constatarea sumelor de bani –

Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi contractelor de credit care au fost externalizate/vândute/cesionate, precum şi în cazul contractelor încheiate cu consumatori care au fost supuşi executării silite, indiferent de titularul creanţei, de stadiul ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului,

ATENTIE – caz în care consumatorul se poate adresa instanţei de judecata în vederea recalculării debitului conform art. 492 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Pot cere conversia creditelor si cei ce au acceptat OFERTELE BANCILOR de conversie si reducere in sold?

DA! Acesta este un argument extrem de important, fiindca cei ce au acceptat in trecut ofertele de conversie ale bancilor, oferte mai bune sau mai rele acum au posibilitatea sa fie la egalitate cu ceilalti imprumutati CHF in sensul ca daca au facut conversia doar cu o simpla scadere in sold, acum vor putea beneficia de NOUA lege a conversiei si astfel, vor putea recupera INCLUSIV sumele de bani platite de la acceptarea ofertei bancii si pana la noul act aditional de conversie prin noua lege. Vedeti prevederea mai jos!

(4) La cererea consumatorilor, băncile care au procedat la conversia creditelor în franci elveţieni pot să revină, la contractul în franci elveţieni şi vor efectua conversia în condiţiile prezentei legi. Sumele pe care creditorul le-ar fi încasat în plus de la împrumutat în perioada scursă de la data efectuării conversiei din franci elveţieni (în lei sau euro conform ofertei băncii) până la data încheierii noului act adiţional pentru conversia efectuată se calculează conform contractului de credit şi ultimului plan de rambursare emis în franci elveţieni şi se achită debitorului în tranşă unică la data semnării actului adiţional de conversie sau la cererea împrumutatului se vor adăuga la ultimul sold al creditului exprimat în franci elveţieni după care se va efectua conversia în lei.

Ce fac cei ce au accepat oferta bancilor si acum vor sa faca conversia conform legii noi insa banca refuza restituirea sumelor de bani iar banca refuza?

Este important sa punem problema din ambele perspective, avand in vedere ca banca poate refuza aceasta solicitare iar debitorii se vor intreba, de ce? atata vreme cat este LEGE! Ne intoarcem la ceea ce spuneam mai sus si anume, pentru a putea pune in aplicare o lege, este necesar ca fie debitorul obligatiei sa o accepte fie ca instanta sa o pronunte, astfel, in cazul unei opozitii din partea bancii, puteti merge la instanta de judecata!

Atentie – Legea Conversiei Nu face mentiunea ca este necesara o notificare emisa prin avocat, executor sau notar ca in cazul legii darii in plata, insa sub titlu de indrumare nu de obligatie, aceste notificari ar trebui comunicate prin avocati/executori avand in vedere pe de-o parte forma in care faceti solicitarea catre banca, ceea ce cereti si cel mai important, NEGOCIEREA pretului contractului dvs. avand in vedere ca pot fi de exemplu identificate clauze abuzive in aceste contracte ce pot fi folosite in negociere pentru a obtine un pret / dobanda contractuala mica!

 

Sursa: indrumari-juridice.eu

 

Conversie franci elvetieni

Doar persoanele fizice al căror grad de indatorare depăşeşte 50% din venitul lunar vor putea să facă conversia creditelor în franci la cursul istoric, potrivit unui amendament propus de deputatul PSD Viorel Ştefan şi votat luni de 16 deputaţi din comisiile reunite juridică şi de buget-finanţe, la dezbaterile privind proiectul legii privind conversia creditelor ipotecare în franci elveţieni. În plus, conversia nu se va aplica contractelor de credit a căror valoare depăşeşte, separat sau cumulat, valoarea de 250.000 de franci elveţieni.

Bancile nu mai au voie sa modifice comisioane si dobanzi!

Lovitură fără precedent pentru băncile din România!
Guvernul a decis astazi ca băncile din România la care românii au credite NU MAI AU VOIE să majoreze comisioanele, să introducă noi comisioane, să perceapă comisioane pentru depunerea de numerar (plata ratelor) sau retragerea sumelor creditate, să perceapă comision la rescadențare sau reeșalonare, precum și perceperea unor comisioane în situaţiile în care consumatorii solicită schimbarea garanţiilor. De asemenea, băncile nu vor mai avea voie să crească dobânzile.
Guvernul a adoptat astăzi o ordonanță de urgență care are ca obiect reglementarea drepturilor și obligațiilor părților în ceea ce privește contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.
Actul normativ transpune la nivel național dispozițiile Directivei nr. 2014/17/UE și reglementează unele aspecte specifice pieței și practicilor naționale.
Ordonanța se aplică tuturor contractelor de credit ce au ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil ori ce sunt garantate cu bunuri imobile, respectiv contractelor de credit legate în vreun fel de bunuri imobile destinate consumatorilor. Prin consumatori se înțelege persoanele fizice, inclusiv codebitorii, ce acționează în scopuri care se află în afara activității sale comerciale sau profesionale.
Ordonanța cuprinde prevederi referitoare la informarea corectă și completă a consumatorilor care solicită credite imobiliare sau garantate cu ipotecă. Informarea se referă atât la publicitatea produselor bancare, cât și la informarea precontractuală a consumatorilor. Este vorba atât despre informații generale, care trebuie să fie corecte, clare și să nu fie susceptibile de a induce în eroare, cât și despre informațiile personalizate de care consumatorul are nevoie pentru a compara produsele de credit disponibile pe piață, a evalua implicațiile lor și a decide în cunoștință de cauză dacă încheie sau nu un contract de credit. Aceste informații sunt oferite prin intermediul Fișei Europene de Informații Standardizate (FEIS). Aceste informații vor fi oferite în timp util, dar nu mai puțin de 15 zile calendaristice înainte de semnarea unui contract. Informațiile cuprinse în FEIS nu pot fi modificate și reprezintă un angajament ferm pentru creditor.
În ceea ce privește costurile pentru consumator, ordonanța prevede:
Interdicția creditorilor ca, pe parcursul derulării contractului, să majoreze comisioanele, să introducă noi comisioane, să perceapă comisioane pentru depunerea de numerar (plata ratelor) sau retragerea sumelor creditate, să perceapă comision la rescadențare sau reeșalonare, precum și perceperea unor comisioane în situaţiile în care consumatorii solicită schimbarea garanţiilor (în condiţiile în care consumatorul plăteşte toate costurile aferente constituirii şi evaluării noilor garanţii).
Interzicerea modificării în sens crescător a marjei de dobândă, sau, după caz, a ratei dobânzii fixe, iar în cazul acordării la solicitarea consumatorului de rescadențări, reeșalonări, perioade de grație, interzicerea introducerii sau majorării comisioanelor aplicabile sau introducerea unor elemente noi de cost.
Referitor la rambursarea anticipată, potrivit actului normativ adoptat astăzi consumatorul are dreptul, în orice moment, să ramburseze integral sau parțial obligațiile care îi revin în temeiul unui contract de credit înainte de încetarea acestuia. În acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere constând în dobânda și costurile aferente sumei rambursate anticipat pentru perioada dintre data rambursării anticipate și data prevăzută pentru încetarea contractului de credit. Creditorul nu are dreptul să aplice penalizări, să perceapă compensație sau orice alte costuri de la consumator în cazul rambursării anticipate.
De asemenea, privind eventualele probleme la achitarea ratelor, ordonanța prevede:
Obligația creditorilor de a veni în sprijinul consumatorilor atunci când aceștia au dificultăți la rambursarea creditului.
Creditorul trebuie să elaboreze proceduri pentru a identifica, în cel mai scurt timp, consumatorii aflați în dificultate de plată, în scopul prevenirii acumulării restanțelor. Concret, creditorii vor trebui să ofere soluții în funcție de situația în care se află consumatorul. Printre măsurile ce pot fi propuse consumatorilor se află: refinanțarea creditului, reducerea cuantumului ratelor lunare pe o perioadă de timp determinată, consolidarea mai multor credite (măsură care poate oferi perioadă mai lungă de timp și rată mai mică). Implementarea acestor soluții se va face fără alte garanții din partea consumatorului și fără reevaluarea garanțiilor existente.
În cazul imposibilității consumatorilor de a-și îndeplini obligațiile contractuale ca urmare a majorării dobânzii cu cel puțin două puncte procentuale (raportat la momentul încheierii contractului), creditorul depune toate diligențele pentru a transmite în scris consumatorului soluții în raport cu veniturile actuale ale consumatorului, astfel cum rezultă acestea din documentele justificative. Părțile agreează propunerea prin act adițional ce va fi valabil până la dispariția cauzei, dar nu mai mult de 12 luni.
În situațiile de executare silită, se interzice perceperea dobânzilor și a dobânzilor penalizatoare.
În ceea ce privește recuperările de creanțe, se interzice:
Cesionarea contractului de credit și a accesoriilor, precum și a creanței către o entitate care nu are sediul social, sucursală sau reprezentant în România;
Perceperea de comisioane, dobânzi și dobânzi penalizatoare, cu excepția dobânzilor penalizatoare legale;
Perceperea de costuri aferente activității de recuperare, cu excepția costurilor aferente procedurilor de executare silită;
Utilizarea de tehnici care să hărțuiască sau să abuzeze orice persoană în legătură cu recuperarea creanțelor;
Contactarea consumatorului, în cadrul procesului de recuperare creanțe, la locul de muncă al acestuia;
Contactarea, în legătură cu recuperarea creanțelor, a oricărei alte persoane diferită de consumator, succesorii legali, avocatul sau împuternicitul acestuia, creditorul, avocatul sau împuternicitul creditorului;
Afișarea la ușa apartamentului/blocului a notificărilor/somațiilor/adreselor în legătură cu recuperarea creanțelor, cu excepția actelor de procedură afișate la solicitarea executorului judecătoresc ori a instanței de judecată;
Comunicarea entităţii de recuperare creanţe cu consumatorul în intervalul orar 20:00 – 09:00.
În situația premergătoare declarării scadente a creditului sau a executării silite, consumatorul are dreptul să solicite creditorului vânzarea bunului imobil ipotecat direct de către consumator. Creditorul acordă acest drept pentru o perioadă de cel puțin 6 luni. În această situație, executarea se poate declanșa doar după expirarea perioadei în care consumatorul are dreptul să vândă direct imobilul.
În ceea ce privește conversia contractului, actul normativ prevede dreptul consumatorului de a-și converti contractul, oricând pe parcursul derulării acestuia, în altă monedă (cea în care este retribuit sau cea din țara de reședință) decât cea în care a contractat creditul, la valoarea cursului de schimb al BNR din ziua solicitării.
De asemenea, consumatorul are dreptul să aleagă dacă evaluarea este realizată de un evaluator angajat/ remunerat de creditor sau este realizată de un alt evaluator. În cazul în care consumatorul decide ca evaluarea să fie realizată de un evaluator ce nu este angajat/remunerat de creditor, consumatorul are dreptul să aleagă între un evaluator dintr-o listă propusă de creditor de cel puțin 15 evaluatori și orice alt evaluator autorizat, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.
O altă prevedere importantă se referă la dezvoltatorii imobiliari care pot acorda credite, începând cu 1 ianaurie 2017, doar dacă sunt înregistrați la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Totodată, și activitatea de recuperare de creanțe va putea fi desfășurată doar de entitățile înregistrate de ANPC.
Autoritatea competentă cu asigurarea respectării prevederilor ordonanței de urgență este Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, care are în vedere orientările și recomandările emise de Autoritatea Bancară Europeană în acest domeniu și emite, după caz, reglementări, instrucțiuni și/sau precizări prin care stabilește regimul aplicării respectivelor orientări și recomandări și le adaptează, daca este cazul, condițiilor specifice pieței din România.
Ordonanța de urgență intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.

sursa: Money.ro