Daune morale pentru hartuirea angajatului la locul de munca

Hartuirea la locul de munca, desi este un fenomen care se intampla de foarte multa vreme sub diferite forme, a ajuns in ultima perioada sa faca obiectul tot mai multor dosare pe rolul instantelor de judecata.

Salariatii vizati de astfel de comportamente abuzive, sicanatoare, hartuitoare se pot adresa instantei de judecata cu o cerere prin care sa solicite obligarea angajatorului la plata de daune morale pentru repararea prejudiciului moral si a suferintelor psihice si fizice produse acestuia.

Exista deja jurisprudenta in materie.

un exemplu il avem mai jos:
 

Hotararea Curtii de Apel Bucuresti redata in extras in cele ce urmeaza analizeaza si sanctioneaza un exemplu clar de hartuire la locul de munca a salariatului si se cuvine a fi lecturata, cel putin, pentru cunoasterea conditiilor in care poate fi retinuta hartuirea la locul de munca si consecintele pe care acest comportament le poate antrena.
Prin Decizia civila nr. 1082/07.03.2018, definitiva, Curtea de Apel Bucuresti a modificat in parte Sentinta civila nr. 1533/06.03.2017 pronuntata de TribunalulBucuresti si a incuviintat plata de daunemorale in cuantum de 18.000 de lei catre salariatul-apelant pentru hartuirea acestuia la locul de munca . Pentru a pronunta aceasta solutie, Curtea a retinut urmatoarele:
“Prin cererea adresata primei instante, contestatorul a solicitat obligarea angajatorului la plata unei despagubiri, in cuantum de 100.000 de lei, pentru repararea daunelor morale ce i-au fost produse prin hartuirea sa la locul de munca, exercitata prin presiuni continue si mediul apasator de lucru creat si intretinut exclusiv de catre angajator, sanctionarile disciplinare repetate, aplicate intr-un timp foarte scurt, cercetarea sa pentru inducerea unei eventuale necorespunderi profesionale, izolarea sa totala de restul colectivului, restrictionarea accesului sau la mijloacele logistice necesare desfasurarii activitatii, culminand cu concedierea sa.
In prealabil, este relevant a nota ca art. 8 din Codul muncii statueaza ca relatiile de munca se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei-credinte, ceea ce inseamna ca toate actiunile angajatorului trebuie sa urmareasca indeplinirea scopului bunei functionari a societatii. Totodata, potrivit art. 39 alin. (1) din Codul muncii salariatul are dreptul la demnitate in munca, securitate si sanatate in munca . In sfera acestui drept este inclusa sanatatea si securitatea atat fizica, cat si cea psihica, angajatorul avand obligatia de a lua toate masurile in vederea limitarii afectarii psihice a salariatilor din mediul in care lucreaza. Acestui drept al salariatului ii corespunde obligatiacorelativa a angajatorului de a se abtine de la orice gest/act care ar putea aduce atingere demnitatii si onoarei salariatului. De asemenea, aceasta presupune ca locul de munca al salariatului trebuie sa fie astfel organizat incat sa nu lezeze demnitatea salariatului.
Asadar, orice incalcare adusa principiului bunei-credinte sau drepturilor salariatului, care vizeaza personalitatea sau integritatea morala si profesionala a acestuia, poate fi incadrata in categoria actiunilor de hartuire la locul de munca .
Hartuirea morala a angajatului la locul de munca are in vedere un comportamentirational, repetat, fata de un angajat sau grup de angajati, constituind un risc pentru sanatate si securitate, care poate sa implice o exercitare gresita a unei functii sau de abuz de functie fata de care persoanele vizate pot intampina dificultati in a se apara.
Hartuirea la locul de munca poate fi definita ca o fapta ilicita constand in supunerea angajatului unor tipuri de actiuni care, luate individual, nu prezinta caracter ilicit, dar care considerate unitar pot fi agasante si exercitate cu finalitate persecutorie, in asa fel incat sa determine in angajat o atitudine de umilinta legata de continuitatea practicarii profesiei.
In esenta, pe de o parte, hartuirea morala la locul de munca se refera la existenta unor comportamente, a unui limbaj, a unor acte, gesturi sau inscrisuri, care sa aiba o anumita durata, repetate sau sistematice, ceea ce presupune ca hartuirea morala trebuie inteleasa ca un proces care presupune derularea in timp, prin existenta unor actiuni repetate sau continue si care sunt “intentionate”.
Pe de alta parte, este necesar ca aceste comportamente sa aiba ca efectatingerea personalitatii, demnitatii sau integritatii fizice sau psihice a angajatului.
Exista hartuire psihologica chiar daca autorul hartuirii nu a intentionat ca prin actiunile sale sa discrediteze o alta persoana sau sa ii afecteze in mod deliberat conditiile de munca, fiind suficient ca actiunile sale, savarsite voluntar, nu accidental, sa fi determinat obiectiv astfel de consecinte .
In practica, eticheta de “hartuire la locul de munca” a fost atribuita unor actiuni care se succed in mod anormal si constant, cum ar fi: acuzatii nefondate, insidioase, izolare, crearea unei imagini negative a victimei printre colegii de serviciu, refuzul de a comunica, privarea de atributii, responsabilitati, denigrarea, intimidarea, constrangerea, incalcarea abuziva a atributiilor, etc.
De asemenea, s-a afirmat in jurisprudentaca faptele de excludere si de izolare la locul de munca prin preluarea in mod abuziv a atributiilor de serviciu, neluarea de catre angajator amasurilor necesare pentru a i se asigura salariatului conditiile adecvate de munca necesare indeplinirii atributiilor, sunt nelegale si au condus la izolarea acestuia, la crearea unei imagini negative la locul de munca, la privarea acestuia de dreptul de a munci, conform pregatirii sale profesionale si conform contractului individual de munca .
Examinand daca intimata a avut fata de apelant un comportament abuziv, manifestat deliberat, in cadrul relatiilor de munca, avand ca rezultat degradarea ambientului in care acesta isi desfasura munca or atingerea demnitatii in munca, Curtea constata urmatoarele:
(…) In privinta cercetarilor disciplinare efectuate de catre intimata, Curtea constata ca apelantul a fost cercetat si sanctionat disciplinar, cu sanctiunea avertisment scris, in mod repetat, intr-un scurt interval de timp, astfel cum rezulta din urmatoarele decizii:
– nr. …/28.04.2016 pentru absenta neanuntata si nejustificata de la locul de munca in data de 27.04.2016;
– nr. …./02.06.2016 pentru plecarea nemotivata de la locul de munca, in timpul programului de lucru, in data de 01.06.2016, salariatul parasind locul de munca la ora 14:30;
– nr. …/02.06.2018 pentru intarzierea nejustificata la locul de munca la data de 02.06.2016, salariatul sosind la ora 11:05;
– nr. …/06.07.2016 pentru intarzierea nemotivata la locul de munca in data de 05.07.2016, salariatul sosind la munca la ora 09:11, in loc de 09:00;
– nr. …/07.07.2016 pentru intarzierea nemotivata la locul de munca la data de 06.07.2016, salariatul sosind la locul de munca la ora 09:13, in loc de ora 09:00;
– nr. …/08.07.2016 pentru intarzierea nemotivata la locul de munca la data de 07.07.2016, salariatul sosind la locul de munca la ora 09:10, in loc de ora 09:00;
– nr. …/21.07.2016 pentru intarzierea nemotivata la locul de munca la data de 08.07.2016, salariatul sosind la locul de munca la ora 09:06, in loc de ora 09:00;
– nr. …/21.07.2016 pentru intarzierea nemotivata la locul de munca la data de 20.07.2016, salariatul sosind la locul de munca la ora 09:03, in loc de ora 09:00;
– nr. …/24.08.2016 pentru depasirea pauzei de masa zilnice de o ora, lipsa nejustificata de la locul de munca
in mai multe intervale orare ce depasesc durata pauzei zilnice de masa de la data de 28.07.2016, 09.08.2016, 18.08.2016 cu 38 de minute, 45 de minute, respectiv 49 de minute;
– nr. …/12.09.2016 pentru plecarea de la locul de munca in timpul programului de lucru si in lipsa nemotivata in tot restul zilei, in data de 08.09.2016.
Este real ca emiterea deciziilor de sanctionare disciplinara reprezinta manifestarea practica, concreta a prerogativei disciplinare a angajatorului, consacrata de Codul muncii, insa exercitarea acestei prerogative a implicat pentru apelant, in mod cert, o anumita stare de tensiune interioara, respectiv un anumit disconfort psihic.
Chiar daca deciziile de sanctionare disciplinara amintite au ramas definitive, maniera in care angajatorul a dispus cercetarea si sanctionarea disciplinara a apelantului a produs acestuia o suferinta psihica de aploarea unei hartuiri la locul de munca, in conditiile in care i-au fost aplicate acestuia peste 8 sanctiuni disciplinare in numai 4 luni, in principal pentru intarzieri de la serviciu, fara a fi avut in vedere faptul ca in acest interval de timp se deplasa cu carje la serviciu, ca urmare a unei interventii chirurgicale la genunchi.
Astfel, desi apelantul se deplasa cu dificultate, dupa revenirea la munca din concediu medical, aspect confirmat si de martorul audiat in apel, angajatorul a dispus sanctionarea disciplinara pentru intarzieri de la serviciu de numai cateva minute, fiind creat si intretinut de angajator unmediu apasator de lucru.
Prin urmare, avand in vedere efectul produs de actiunile angajatorului din perspectiva dreptului salariatului la demnitate in munca, prevazut de art. 39 alin. (1) lit. e) din Codul muncii, cererea apelantului de reparare a daunelor morale produse prin hartuirea sa la locul de munca este justificata, in cauza fiind realizata ipoteza juridica a hartuirii salariatului la locul de munca .
In ceea ce priveste stabilirea cuantumului despagubirilorechivalente prejudiciului moral produs apelantului, Curtea va avea in vedere dispozitiile art. 253 din Codul muncii, conform carora ” (1) Angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, sa il despagubeasca pe salariat in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul. (2) In cazul in care angajatorul refuza sa il despagubeasca pe salariat, acesta se poate adresa cu plangere instantelor judecatoresti competente. (3) Angajatorul care a platit despagubirea isi va recupera suma aferenta de la salariatul vinovat de producerea pagubei, in conditiile art. 254 si urmatoarele.”
Prin urmare, raspunderea civila delictuala poate fi antrenata numai daca sunt indeplinite cumulativ mai multe conditii, anume: producerea unui prejudiciu, savarsirea unei fapte ilicite, un raport de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu, vinovatia celui care a cauzat prejudiciul constand in intentia, neglijenta sau imprudenta cu care a actionat.
Prejudiciul moral este definit atat in doctrina, cat si in jurisprudenta, ca orice atingere adusa uneia dintre prerogativele care constituie atributul personalitatii umane si care se manifesta prin suferinta fizica sau morala pe care le resimte victima.
Daunele morale reprezinta prejudicii cauzate unei persoane, constand in suferinte de ordin psihic, care pot fi acordate numai in masura dovedirii lor, reclamantul avand sarcina probarii existentei prejudiciului moral, pentru ca, desi aceste daune au caracter nepatrimonial, moral, reparatia ceruta este materiala, patrimoniala, ceea ce impune, pentru gasirea unor criterii de apreciere corecta a valorii lor, elemente probatorii adecvate.
Fiind vorba de lezarea unor valori fara continut economic si de protejarea unor drepturi, care intra ca element al vietii private in sfera art. 8 din Conventia de Apararea Drepturilor Omului, dar si a valorilor aparate de Constitutie si de dreptul muncii, existenta prejudiciului este circumscrisa conditiei aprecierii rezonabile, pe o baza corespunzatoare a prejudiciului real si efectiv produs victimei.
Curtea apreciaza ca este suficienta si echitabila acordarea de daune morale, in cuantum de 18.000 de lei, alaturi de recunoasterea, prin prezenta hotarare, a hartuirii la locul de munca a apelantului, valoarea despagubirilor acordate avand un caracter rezonabil fata de obiectul cauzei si de intinderea prejudiciului generat in patrimoniul acestuia, avand in vedere importanta valorilor morale lezate, respectiv demnitatea si integritatea psihica ale salariatului, intensitatea ridicata cu care au fost percepute de salariat, de consecintele negative suferite de salariat pe plan psihic, caruia i s-a creat in mod evident o stare de angoasa prin cercetarea disciplinara si emiterea, intr-un interval scurt de timp, chiar si trei zile consecutiv, a unor decizii de sanctionare disciplinara in principal pentru intarzieri de la serviciu de numai cateva minute (3/6/10/11/13 minute).
Pentru toate aceste considerente Curtea va admite apelul, in baza dispozitiilor art. 480 din Codul de procedura civila, va schimba sentinta apelata in parte, in sensul ca va obliga intimata sa plateasca contestatorului o despagubire de 18.000 de lei pentru repararea prejudiciului moral suferit, cu pastrarea celorlalte dispozitii ale sentintei apelate.
Curtea va obliga intimata la plata catre apelant a sumei de 3.000 lei cheltuieli de judecata, efectuate in fond si apel, reprezentand onorariu avocatial redus, in conformitate cu prevederile art. 451 alin. (2) Cpd procedura civila, avand in vedere valoarea, complexitatea cauzei, durata procesului, admiterea in parte a pretentiilor, precum si celelalte criterii prevazute de art. 127 alin. (2) si (3) din Statutul profesiei de avocat.

sursa: euroavocatura.ro

Dare in plata CHF

Jurisprudenta in materia darii in plata nu a devenit inca suficient de stufoasa si nici nu este liniara. Timpul scurs de la intrarea in vigoare a legii pana in prezent a fost probabil prea scurt sa fie statuate cazuri specifice impreviziunii.
Cu toate acestea, parerea noastra profesionala este ca situatiile contractelor bancare in moneda CHF au fost o situatie imprevizibila, Iar dublarea cursului valutar nu ar fi putut fi prevazuta in mod rezonabil de consumatorul mediu de rand.
​Mai mult, fluctuatia CHF –LEU a fost imprevizibila poate si pentru un economist mediu, dar mai cu seama pentru un consumator mediu de rand.
​Da, ne asumam fluctuatiile valutare PREVIZIBILE, cum sunt monedele Euro USD etc. Este deja notoriu faptul ca diferenta de curs valutar de la 1,8-1,9 la 4 a surprins cea mai mare parte a populatiei.
​Mai mult, fluctuatia (adica DOAR CRESTEREA) cursului valutar a fost de natura a creste gredul meu de indatorare cu peste 100%. Aceasta fluctuatie reprezinta in conceptia oricarui jurist un risc supa-adaugat.
​Deci in momentul de fata ne aflam intr-o vadita situatie de imposiblitate de plata, intr-o situatie imprevizibila dubla (venit zero pentru o perioada mult prea lunga si dublarea ratei bancare.)

​Exista jurisprudenta in materie , chiar in ceea ce priveste impreviziunea (contract semnat anterior anului 2011 ) strict pentru fluctuatia CHF-LEU

• Cu privire la previzibilitatea fluctuatiei cursului valutar CHF-LEU: este de notorietate ca evolutia cursului de schimb CHF nu a fost prevazuta chiar de specialist in domeniul macroeconomic, fiind o consecinta a crizei economic-financiara mondial, eveniment de asemenea neprevazut, iar pe de alta parte , se poate presupune, in mod rezonabil, in baza comportamentului unui consumator mediu, ca, daca subsemnatul as fi cunoscut evolutia cursului de schimb , nu as mai fi incheiat contractul de credit.
Nu se poate retine ideea conform careia evolutia cursului de schimb al CHF drept imprevizibil ar insemna incalcarea principiului nominalismului monetar, intrucat, desi riscul valutar este de esenta contractelor de credit incheiate in moenda straina, evolutia neprevazuta a cursului de schimb in detrimental uneia dintre partile contractante poate reprezenta un eveniment exceptional in sensul teoriei impreviziunii.
Astfel, cresterea abrupta a cursului valutar CHF-LEU a fost imprevizibila, efectele acesteia asupra contractului intervenind pe parcursul derularii sale, deci indeplinita conditia intervenirii schimbarii de circumstante sau al constatarii efectului asupra contractului.
Meterializarea riscului valutar caracteristica impreviziunii intra in discutie numai in momentul unei depasiri semnificative , exceptionale , a limitelor de variatie ale cursului previzibile la momentul incheierii contractului , fie ca efect brusc al unui soc valutar …..
Initial, contractarea unui credit in franci elvetieni s-a prefigurat a fi mai avantajoasa fata de alte oferte de creditare in lei sau euro. In conditiile in care creditul in franci elvetieni era un produs nou pe piata si in lipsa unor informatii corespunzatoare , subsemnatul m-am obligat sa returnez sumele imprumutate, avand premise cursul de schimb valutar din perioada respective (1,9-2).

• In ceea ce priveste conditia onerozitatii excesive a obligatiilor .
​Dezechilibrul financiar este semnificativ, valoarea prestatiei la care m-am obligat a crescut cu 100% , valoare ce depasteste pragul de 50% retinut in literature de specialitate, in lipsa unei definitii legale a notiunii de onerozitate excesiva.

Notificare dare in plata a doua oara. Autoritate de lucru judecat sau nu?

Astfel, pot depune o a doua notificare de dare in plata daca s-a admis contestatia bancii?

Ce efecte ar putea sa aiba a doua notificare?

Se vor suspenda obligatiile contractuale si/sau executarea silita?

In primul rand trebuie analizat textul de lege si anume legea 77/2016 si anume, art. 5 alin. 1 –

Art. 5. –

(1) În vederea aplicării prezentei legi, consumatorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care îl informează că a decis să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar, detaliind și condițiile de admisibilitate a cererii, astfel cum sunt reglementate la art. 4.

Astfel, avand in vedere textul legal observam ca leguitorul ne vorbeste de ” intentia debitorului de a transmite dreptul sau de proprietate“, astfel , decizia si anume instiintarea creditorului, in acceptiunea noastra nu poate fi considera ca fiind consumata de la prima notificare de dare in plata deci nu este susceptibila de a intra sub puterea de lucru judecat. De asemenea, daca privim catre decizia 623/2016 a CCR, analiza STARII DE IMPREVIZIUNE poate fi ceruta cu privire la X momente raportat la toata perioada de desfasurare a contractului.

Spre exemplu se poate solicita aplicarea impreviziunii cu privire la momentul semnarii contractului sau un an mai tarziu sa la ziua de fata, prin urmare, este exclusa puterea lucrului judecat, in esenta nefiind indeplinite elementele puterii de lucru judecat.

Astfel, raspunsul propus pentru aceasta intrebare este ca notificarea de dare in plata poate fi facuta de mai multe ori!

Prin urmare, urmarind acelasi curs logic al legii, daca legea permite o a doua notificare de dare in plata, asta presupune ca efectele sale sunt direct legate de legea 77/2017 si anume

Art. 6. – (1) De la data primirii notificării prevăzute la art. 5 se suspendă dreptul creditorului de a se îndrepta împotriva codebitorilor, precum și împotriva garanților personali sau ipotecari.

Astfel, vor opera aceleasi dispozitii legale de suspendare a oricaror obligatii fata de creditorul bancar.

Intrebarea mult mai importanta, ce cauta un raspuns, este referitoare la ce se intampla, daca in urma contestatiei la notificarea de dare in plata, aceasta contestatie este admisa?

Astfel, art. 7 litera 5

(5) În situația în care se admite contestația formulată de creditor, părțile vor fi puse în situația anterioară îndeplinirii demersurilor prevăzute de prezenta lege.

De esenta, este sa intelegem ce presupune repunerea partilor in situatia anterioara si daca nu cumva leguitorul in esenta a dorit si a urmarit, ca prin repunerea in situatia anterioara, sa dispuna reluarea normala a platilor sau a situatiei asa cum a fost ea lasata in urma cu perioada pe care s-a suspendat orice demers al creditorului.

Pe de-o parte aducem aminte si decizia data in interesu legii de catre ICCJ prin care s-a stabilit ca instantele de judecata investite cu solutionarea cererilor avand ca obiect rezolutiunea sau declararea nulitatii unor acte juridice constitutive sau translative de drepturi nu pot dispune, din oficiu, restabilirea situatiei anterioare/repunerea partilor in situatia anterioara, insa in virtutea rolului activ si cu respectarea principiului contradictorialitatii, pot pune in discutia partilor posibilitatea completarii cererilor prin formularea petitului avand acest obiect .

De asemenea principiul restiturii este consacrat de art. 1254 alin. (3) Noul Cod Civil, care prevede că „în cazul în care contractul este desfiinţat, fiecare parte trebuie să restituie celeilalte, în natură sau prin echivalent, prestaţiile primite, potrivit prevederilor art. 1.639 – 1.647, chiar dacă acestea au fost executate succesiv sau au avut un caracter continuu”, fiind aplicabil, pe temeiul art. 1325 noul Cod Civil, şi actelor juridice unilaterale lovite de nulitate.

Prin urmare la prima vedere s-ar concluziona ca partile trebuie sa restituie tot ce nu au platit, din urma si ca in esenta repunerea in situatia anterioara nu este nimic altceva decat o restituire totala a prestatiilor, insa daca analizam textele legale de mai sus observam ca textele legale vizeaza contatarea nulitatii sau anularea unor acte, ori notificarea de dare in plata nu este nici contract translativ de proprietate si nici un act ce poate fi supus anularii instantei, fiindca in esenta, instanta ce verifica legalitatea notificarii, verifica indeplinirea unor conditii.

Concluzionam astfel ca daca leguitorul a prevazut si posibilitatea suspendarii efectelor actelor prin aceasta notificare, nu este de natura, ca in cazul in care s-ar admite o contestatie la notificarea de dare in plata, partile sa fie obligate sa plateasca retroactiv, spre exemplu din luna mai 2016 pana in luna aprilie 2017 ci efectul ar fi de reluare a platilor exact de la momentul acestora sau a situatiei, exact asa cum a lasat-o notificarea de dare in plata.

De asemenea, este de esenta legii darii in plata, sa aducem aminte si faptul ca partile au posibilitatea sa ceara radierea datoriilor reziduale, acest aspect a fost consacract cu atat mai mult de catre decizia 623/2016 a CCR, fapt pentru care aceleasi reguli urmeaza sa fie respectate si in raport de solicitarea de radiere a datoriei reziduale.

Sursa: indrumari-juridice