Procedura contestatiei la executare in 2019

S-a schimbat procedura de contestare a executarilor silite iar din 2019 se va urma o noua procedura prin care cei care sunt urmariti de catre banci, ifn-uri sau recuperatori de creante isi vor putea face dreptate in fata instantei de judecata si vor putea solicita anularea executarilor silite prin contestatia la executare.

Ce noutati apar pe acest segment si ce trebuie sa stie un debitor urmarit silit de catre o banca, un ifn un recuperator de creante sau chiar daca a imprumutat bani de la camatari? Ce Metode De Aparare Impotriva Executarilor Silite sunt aplicabile din 2019?

Modificarile constau in faptul ca toti cei enumerati mai sus, vizati de executarea silita fie ea imobiliara sau mobiliara, sau cei cu probleme la restituirea ratelor ori care au ajuns deja pe “mana” recuperatorilor, vor trebui incepand cu 2019 sa isi modifice strategia prin care vor contesta executarea silita.

Astfel, pentru a intelge mai bine, vom cita vechiul text de lege si noul text de lege modificat de legea 310/2018.

 • Vechiul text de lege – art. 713 alin.2 cod procedura civila –

2) În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desfiinţarea lui.

 • Noul text modificat – art. 713 alin. 2 cod procedura civila –

(2) În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală pentru desfiinţarea lui, inclusiv o acţiune de drept comun.

Observam diferata, in sensul ca textul modificat face trimitere in cazul in care executarea silita este pornita in baza altui titlu executoriu decat o hotarare judecatoreasca, respectiv in baza unui contract de credit, cu banca ifn sau cesionat la recuperator ori contract imprumut la notar cu un camatar, la faptul ca debitorul sa poate sa invoce  motive de fapt sau de drept doar daca pentru anularea acelui titlu executoriu nu exista o cale procesuala specifica sau o actiune de drept comun.

Astfel, cei care vor dori sa invoce caracterul abuziv al unor clauze din contractul de credit, sau sa solicite instantei de judecata sa anuleze dobanda contractuala abuziva, ori dobanda penalizatoare, sau orice alta clauza de natura sa debalanseze contractul titlu executoriu vor trebui sa urmeze procedura de mai jos

Cum contest executarea silita incepand cu 2019?

 1. Primesc actele de executare silita de la executor dupa ce Banca,ifn-ul,recuperatorul de creante sau camatarul mi-a deschis dosar de executare silita, ce fac?

  In termen de 17 zile iau legatura cu un avocat specializat in executari silite si formulez ceea ce se numeste generic o contestatie la executare.

 2. Cum contest executarea silita si metode de aparare impotriva executarilor silite pentru 2019?

  Avand in vedere modificarile operate, debitorul contestator , trebuie sa formuleze o contestatie la executarea cu privire la ACTELE de executarea – somatie, instiintare de incepere a executarii silite, proces verbal de cheltuieli de executare,incuviintarea de executare silita data de catre instanta,proces verbal sechestru etc.

  Primul pas – debitorul formuleaza contestatia la executare unde poate invoca neregularitati cu privirei la actele de executare STRICT si anume-
  – nementionarea sumei executate si / sau modalitatile de executarea, ilegala mentionate;
  -lipsa de reprezentant in cazul punerii in executare cu privire la recuperatorii de creante;
  -necertitudinea sumei;
  -incompleta intocmire a actelor de executare etc.

  Cel ce-al doile pas-  
  Debitorul va trebui sa deschida  o actiune suplimentara fata de contestatia la executare prin care sa invoce toate aspectele de nulitate absoluta cu privire la tiltu executoru si anume contractul de credit sau de imprumut persoana fizica, cum ar fi invocarea clauzelor abuzive, inghetare curs , reechilibrare grafic rambursare, etc.

  Cel ce-al treilea pas-
  Dupa ce a deschis contestatia la executare dublata de actiunea pe drept comun prin care solicita anularea partiala a clauzelor contractuale, debitorul trebuie sa solicite instantei de judecata , suspendarea executarii silite si ulterior si suspendarea dosarului de contestatie la executare silita pana cand dosarul deschis pe dreptul comun de anulare a tuturor clauzelor abuzive ingehtare curs sau chiar reechilibrare contractuala, ramane definitiv iar ulterior acestui moment, se va putea duce cu hotararea din dosarul pe drept comun si -o va putea folosi in vederea anularii executarii silite avand inv edere LIPSA CERTITUDINII TITLULUI EXECUTORIU.

  Concluzia – debitorii vor fi nevoiti sa deschida doua actiuni prin care sa dovedeasca de fapt abuzurile la care au fost supusi prin inserarea unor clauze ce fac imposibila desfasurarea in conditii normale a unui contract de credit sau de imprumut si una prin care sa conteste de fapt executarea silita pe baza necertitudinii creantei puse in executare silita.Inclusiv retractul litigios va putea fi pus in discutie pe marginea motivelor de anulare a executarilor silite.

Pentru ce executari silite se va aplica noua procedura de contestatie la executare dar si acele noi metode de aparare impotriva executarilor silite?

Atentie – Executarile silite incepute dupa data de 21.12.2018 vor fi supuse noii proceduri de contestatie la executare.

Ai divortat in strainatate? Recunoasterea divortului din tari UE sau NON-UE

 

Cetatenii romani care au divortat in strainatate pot inregistra in Romania schimbarea starii civile. Recunoasterea in Romania a hotararilor de divort straine se realizeaza diferit in functie de tara unde s-a pronuntat divortul:

 

 1. Inregistrarea divortului la Serviciu de Stare Civila competent

In cazul in care divortul s-a produs intr-una din tarile Uniunii Europene, schimbarea starii civile se va inregistra printr-o cerere adresata Serviciului de Stare Civila de la ultimul loc de domiciliu al solicitantului.

Pentru efectuarea demersurilor necesare, persoana interesata trebuie sa se prezinte personal sau poate fi reprezentata prin avocat pe baza unei procuri speciale autentice.

 

 1. Recunoasterea hotararii de divort de catre instanta judecatoreasca

In cazul in care divortul s-a produs intr-o tara din afara Uniunii Europene, recunoasterea divortului se face de catre Tribunalul ultimului loc de domiciliu din tara – printr-o procedura care se numeste exequator. Petentul va depune la Tribunal o cerere prin care va solicita recunoasterea de catre Statul Roman a hotararii de divort pronuntata in strainatate.

Pentru efectuarea procedurilor necesare, persoana interesata trebuie sa se prezinte personal sau poate fi reprezentata de avocat pe baza contractului de asistenta juridica.

Inscrierea divortului pronuntat in strainatate, se va face numai dupa ce hotararea straina, definitiva si irevocabila, a fost recunoscuta de catre tribunalul competent.

Dupa obtinerea hotararii Tribunalului, solicitantul se va adresa Serviciului de  Stare Civila pentru a opera modificarea starii sale civile.

Acte necesare pentru recunoasterea hotararii de divort din strainatate

La cererea de recunoastere a hotararii straine trebuie anexate in mod obligatoriu urmatoarele acte:

 1. hotararea straina – trebuie sa aiba aplicata apostila conform Conventiei de la Haga din 1961 sau in cazul in care este emisa de o tara care nu este semnatara a Conventiei, hotararea trebuie sa fie supralegalizata (sau o procedura/denumire similara);
 2. dovada caracterului definitiv al acesteia potrivit legii statului unde a fost pronuntata – poate fi sub forma unui document separat sau poate fi o mentiune facuta direct in hotararea de divort;
 3. traducerea legalizata a documentelor scrise in limba straina;
 4. informaţii privind numele purtat de soti dupa divort; revenire la numele anterior casatoriei, samd.

 

Prin procedura de exequator pot fi recunoscute

 • hotarari/decizii/sentinte judecatoresti
 • acte notariale
 • acte jurisdictionale –  decizii/hotarari – ale oricaror autoritati competente conform legii statului emitent

Casatoriile incheiate in strainatate si desfacute prin divort  se inscriu prin mentiune, pe marginea actului de nastere, cererea insotita de certificatul sau extrasul de casatorie, in original, fotocopie si traducere legalizata, precum si sentinta de divort, in original, fotocopie si traducere legalizata, autentificate, se adreseaza primarului localitatii care are in pastrare actul de nastere si se inainteaza, spre aprobare, Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.

In cazul in care hotararea de divort nu este recunoscuta de plin drept in Romania (este emisa de la autoritati ale statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene), la cerere se va anexa si recunoasterea hotararii straine de catre tribunalul de pe raza judetului unde are sau a avut domiciliul persoana in cauza.

Atunci cand din sentinta de divort nu reiese numele pe care sotii il vor purta dupa divort, se vor prezenta declaratii autentice din partea acestora, sau numai a sotului care solicita inscrierea mentiunii de divort, din care sa rezulte numele dupa divort.

In cazul inscrierii schimbarii numelui intervenita in strainatate, cererea se adreseaza primarului localitatii care are in pastrare actul de nastere  si se va face cu aprobarea D.E.P.A.B.D, la cererea  titularului actului, care poate fi facuta personal sau prin imputernicit cu procura speciala, ori imputernicire avocatiala, valabila doar pentru inscrierea mentiunii corespunzatoare pe actul de stare civila, pentru emiterea noului certificat este necesar sa se prezinte o procura speciala

Contractele de credit si leasing nu vor mai fi titluri executorii

Miercuri, 19 decembrie 2018, Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, potrivit căruia contractele de leasing încheiate cu consumatorii, precum și contractele de credit încheiate de instituțiile de credit cu consumatorii nu vor mai constitui titluri executorii.

Potrivit proiectului adoptat, OG nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing se modifică în sensul că nu vor mai constitui titluri executorii contractele de leasing încheiate cu consumatorii.

Proiectul modifică și OUG nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului în sensul că nu vor mai constitui titluri executorii contractele de credit, inclusiv contractele de garantie reala sau personala, incheiate de o institutie de credit cu consumatorii. De asemenea, se prevede că în cazul în care în contractul de credit sunt prevăzute penalități de întârziere, dobânzi sau alte obligații de plată accesorii, aceste daune interese nu vor putea depăși 50/% din suma reprezentând ratele restante la data rezilierii.

sursa: lege-land.ro