Ai divortat in strainatate? Recunoasterea divortului din tari UE sau NON-UE

 

Cetatenii romani care au divortat in strainatate pot inregistra in Romania schimbarea starii civile. Recunoasterea in Romania a hotararilor de divort straine se realizeaza diferit in functie de tara unde s-a pronuntat divortul:

 

  1. Inregistrarea divortului la Serviciu de Stare Civila competent

In cazul in care divortul s-a produs intr-una din tarile Uniunii Europene, schimbarea starii civile se va inregistra printr-o cerere adresata Serviciului de Stare Civila de la ultimul loc de domiciliu al solicitantului.

Pentru efectuarea demersurilor necesare, persoana interesata trebuie sa se prezinte personal sau poate fi reprezentata prin avocat pe baza unei procuri speciale autentice.

 

  1. Recunoasterea hotararii de divort de catre instanta judecatoreasca

In cazul in care divortul s-a produs intr-o tara din afara Uniunii Europene, recunoasterea divortului se face de catre Tribunalul ultimului loc de domiciliu din tara – printr-o procedura care se numeste exequator. Petentul va depune la Tribunal o cerere prin care va solicita recunoasterea de catre Statul Roman a hotararii de divort pronuntata in strainatate.

Pentru efectuarea procedurilor necesare, persoana interesata trebuie sa se prezinte personal sau poate fi reprezentata de avocat pe baza contractului de asistenta juridica.

Inscrierea divortului pronuntat in strainatate, se va face numai dupa ce hotararea straina, definitiva si irevocabila, a fost recunoscuta de catre tribunalul competent.

Dupa obtinerea hotararii Tribunalului, solicitantul se va adresa Serviciului de  Stare Civila pentru a opera modificarea starii sale civile.

Acte necesare pentru recunoasterea hotararii de divort din strainatate

La cererea de recunoastere a hotararii straine trebuie anexate in mod obligatoriu urmatoarele acte:

  1. hotararea straina – trebuie sa aiba aplicata apostila conform Conventiei de la Haga din 1961 sau in cazul in care este emisa de o tara care nu este semnatara a Conventiei, hotararea trebuie sa fie supralegalizata (sau o procedura/denumire similara);
  2. dovada caracterului definitiv al acesteia potrivit legii statului unde a fost pronuntata – poate fi sub forma unui document separat sau poate fi o mentiune facuta direct in hotararea de divort;
  3. traducerea legalizata a documentelor scrise in limba straina;
  4. informaţii privind numele purtat de soti dupa divort; revenire la numele anterior casatoriei, samd.

 

Prin procedura de exequator pot fi recunoscute

  • hotarari/decizii/sentinte judecatoresti
  • acte notariale
  • acte jurisdictionale –  decizii/hotarari – ale oricaror autoritati competente conform legii statului emitent

Casatoriile incheiate in strainatate si desfacute prin divort  se inscriu prin mentiune, pe marginea actului de nastere, cererea insotita de certificatul sau extrasul de casatorie, in original, fotocopie si traducere legalizata, precum si sentinta de divort, in original, fotocopie si traducere legalizata, autentificate, se adreseaza primarului localitatii care are in pastrare actul de nastere si se inainteaza, spre aprobare, Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.

In cazul in care hotararea de divort nu este recunoscuta de plin drept in Romania (este emisa de la autoritati ale statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene), la cerere se va anexa si recunoasterea hotararii straine de catre tribunalul de pe raza judetului unde are sau a avut domiciliul persoana in cauza.

Atunci cand din sentinta de divort nu reiese numele pe care sotii il vor purta dupa divort, se vor prezenta declaratii autentice din partea acestora, sau numai a sotului care solicita inscrierea mentiunii de divort, din care sa rezulte numele dupa divort.

In cazul inscrierii schimbarii numelui intervenita in strainatate, cererea se adreseaza primarului localitatii care are in pastrare actul de nastere  si se va face cu aprobarea D.E.P.A.B.D, la cererea  titularului actului, care poate fi facuta personal sau prin imputernicit cu procura speciala, ori imputernicire avocatiala, valabila doar pentru inscrierea mentiunii corespunzatoare pe actul de stare civila, pentru emiterea noului certificat este necesar sa se prezinte o procura speciala

Contractele de credit si leasing nu vor mai fi titluri executorii

Miercuri, 19 decembrie 2018, Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, potrivit căruia contractele de leasing încheiate cu consumatorii, precum și contractele de credit încheiate de instituțiile de credit cu consumatorii nu vor mai constitui titluri executorii.

Potrivit proiectului adoptat, OG nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing se modifică în sensul că nu vor mai constitui titluri executorii contractele de leasing încheiate cu consumatorii.

Proiectul modifică și OUG nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului în sensul că nu vor mai constitui titluri executorii contractele de credit, inclusiv contractele de garantie reala sau personala, incheiate de o institutie de credit cu consumatorii. De asemenea, se prevede că în cazul în care în contractul de credit sunt prevăzute penalități de întârziere, dobânzi sau alte obligații de plată accesorii, aceste daune interese nu vor putea depăși 50/% din suma reprezentând ratele restante la data rezilierii.

sursa: lege-land.ro

Despre mostenire si drepturile ce le aveti!

Mostenirea, denumita si succesiune este acel drept ce il aveti in calitate de ruda sau de legatar (Mostenitor testamentar) de a detine bunurile imobiliare, mobile si banii ce au apartinut persoanei decedate.

Problemele ce intervin in aceasta materie apar in momentul in care mostenitorii nu se inteleg intre ei, cand apare un testament in favoarea unui singur mostenitor, o donatie de care nu ati stiut in timpul vietii defunctului sau orice alta situatie asemanatoare.

De asemenea, mai pot aparea anumite probleme cand defunctul “lasa mostenire” si datorii…. 

In situatia in care mostenirea dvs nu poate fi dezbatuta pe cale amiabila sau doriti doar un sfat cu privire la drepturile pe care le aveti in calitate de mostenitor (legal sau testamentar), nu ezitati sa ne contactati.

0726287910 Av Oana Toader

0722304969 Av Ionela Georgescu