Uzucapiunea tabulara si extratabulara


Posted by admin

UZUCAPIUNEA IN NOUL COD CIVIL

Uzucapiunea a suferit modificari importante prin Noul Cod Civil, mai ales cu privire la termenele si conditiile in care poate fi obtinută. Astfel, uzucapiunea de 30 de ani si uzucapiunea de 10 pana la 20 de ani, reglementate de Codul Civil de la 1864, au fost inlocuite in prezent de uzucapiunea extratabulara de 10ani (art. 930 NCC) si uzucapiunea tabulara de 5 ani (art. 931 NCC).

1.Uzucapiunea extratabulara de 10 ani prevede că dreptul de proprietate asupra unui imobil sau un dezmembramant al acestuia poate fi inscris in cartea funciara daca s-a exercitat o posesie neviciată timp de 10 aniimobilul nu a fost inscris pana la acea data in cartea funciara, sau daca a fost inscris, proprietarul său să fi decedat sau, in cazul persoanelor juridice, acestea sa-si fi incetat existenta, ori sa fi fost inscrisa in cartea funciara o declaratie de renuntare la dreptul de proprietate asupra acelui imobil.

Daca toate aceste conditii sunt indeplinite, putem spune că se poate  dobandi dreptul de proprietate asupra imobilului, însă numai de la momentul inregistrarii declaratiei de inscriere a uzucapiunii in cartea funciara, si numaidaca o terta persoana (spre exemplu, mostenitorul proprietarului care a decedat) nu a inregistrat deja o cerere privind inscrierea propriului sau drept asupra imobilului. Daca tertul isi intemeiaza cererea de inscriere a dreptului sau pe o cauza legitima, il poate impiedica pe uzucapant in dobandirea proprietatii, chiar daca termenul de uzucapiune de 10 ani a fost implinit. Este de mentionat ca in cazul uzucapiunii extratabulare, termenul uzucapiunii incepe sa curga din momentul in care imobilul posedat a ramas fara proprietar, respectiv proprietarul a decedat, si-a incetat existenta sau a renuntat la dreptul sau de proprietate, chiar daca posesia celui care invoca uzucapiunea a inceput anterior acestui moment.

  1. In ceea ce priveste uzucapiunea tabulara de 5 ani, prevazuta de art. 931 NCC, aceasta operează numai in situatia in care posesorul unui imobil, cu buna – credinta considerandu-se proprietar, dar in baza unui titlu nevalabilisi inscrie dreptul sau asupra imobilului in cartea funciara. Daca dupa momentul inregistrariicererii sale de inscriere in cartea funciara, acesta exercita oposesie utila si neviciata timp de 5 ani, acesta poate dobandi dreptul de proprietate prin intermediul uzucapiunii tabulare de 5 ani, care nu mai poate fi contestat, de la momentul inregistrarii cererii de inscriere.  Pentru a se putea dobandi astfel dreptul de proprietate, buna – credinta trebuie sa existe atat in momentul intrarii in posesie, cat si la data inregistrarii cererii de inscriere in cartea funciara.

Dispozitiile referitoare la aceste doua tipuri de uzucapiune imobiliara astfel cum au fost modificate se aplica numai in cazurile in care posesia a inceput dupa data intrarii in vigoare a Noului Cod Civil, respectiv dupa data de 1 octombrie 2011.